• Elevfest er et tilbud på kveldstid som planlegges 1 gang i løpet av skoleåret. Tilbudet vil inneholde noen overraskelser!
 • Innsamlingsaksjon i forbindelse med den årlige, landsomfattende TV-aksjonen. >
 • Skoleball for 10.klassene på Solhaug i Lommedalen, vanligvis en torsdag i starten av februar.
 • Gjettumstafetten - juni. I gjettumstafetten deltar lag med jenter og gutter fra 8. og 9. trinn fra alle ungdomsskoler i Bærum. Stafetten arrangeres av Gjettum skole.
 • Ballspillturneringer– I tillegg deltar elevene i flere ballspillturneringer ungdomsskolene imellom, som for eksempel:
  • fotball for 8. trinn
  • basketball for 9. trinn.
  • volleyball for 10. trinn
 • Østeråsstafetten – langrennsstafett for 8. + 9. + 10 trinn. For alle ungdomsskolene i Bærum.