Gjettum skole har forpliktende regler for elevenes bruk av skolens nettverk, skolens datautstyr, ipad og andre personlige dataenheter på skolen

 • Elevene får opplæring i personvern, nettvett, åndsverkrettigheter, vurdering av sikre kilder og trygg databruk når de begynner på Gjettum skole. Det gis også innføring i hvilke digitale plattformer som brukes til hva, og hva vi forstår med plagiering og god sitatskikk.
 • Alle elever skal kvittere for at de har lest og forstått reglene for bruk av nettbaserte enheter ved starten av hvert skoleår.
 • Brudd på reglene for bruk av nettbaserte enheter kan føre til anmerkning i atferd. Skolens ordensreglement inneholder generelle bestemmelser om andre sanksjoner ved brudd på regler.
 • Sikkerhetsbrudd håndteres på den måten Bærum kommunes IKT-avdeling mener er nødvendig for mest mulig å unngå skade.
 • Ved uaktsomhet vil eleven/elevens foresatte kunne bli gjort helt eller delvis økonomisk ansvarlig for eventuelle tap eller skader på elektronisk utstyr som eies av skolen. Dette gjelder også for iPad og utstyr som hører til.

Regler for elevenes bruk av nettbaserte enheter på skolen
 1. Reglene gjelder for bruk av iPad og skolens datautstyr, og for personlige enheter som tas med til skolen (f.eks. mobiltelefoner).
 2. Reglene gjelder for hele skoledagen, unntatt der det står at det bare gjelder for undervisningstiden.
 3. Internett, inkludert sosiale medier, kan benyttes når lærer tillater det (når det skal skje i undervisningstiden).
 4. Elektronisk kommunikasjon med andre kan foregå når lærer tillater det (når det skal skje i undervisningstiden).
 5. Personlige enheter kan brukes på hotspot-nett eller gjestenettverk.
 6. Ditt personlige nettverkspassord (Feide) og Apple-ID må aldri utleveres til noen andre, og skal ikke være det samme som noe passord du bruker på andre nettsteder eller personlige enheter. Passord må bestå av minst 9 tegn, og være komplekse (små/store bokstaver og tall).
 7. Prinsippene for nettvett skal følges i all elektronisk kommunikasjon.
 8. Du skal ikke åpne, utveksle eller søke etter innhold av pornografisk, rasistisk eller voldelig karakter, eller innhold som du på forhånd vet at vil oppleves som krenkende eller sårende av en eller flere andre på skolen.
 9. Du skal ikke kjøpe eller bestille varer eller tjenester med noen av skolens enheter.
 10. Du skal ikke spre skadelig programvare eller oppføre deg på en slik måte at du utsetter enheten, nettverket eller andre brukere for unødig sikkerhetsrisiko.
 11. Etablering, lagring, utveksling eller opplasting av innhold i undervisning (bilde, lyd, film) er tillatt for undervisningsbruk, innenfor de strukturene iPad-applikasjonene og undervisningen ellers legger opp til. Ekstern lagring kan gjøres til det personlige området i de skytjenestene Bærum kommune har datalagringsavtale med (pr. 1.2.2015 er det Microsoft OneDrive). Lagring, deling og bruk skal være avtalt med lærer og alle involverte på forhånd.
 12. Etablering, lagring, utveksling eller opplasting av innhold fra friminutter og skoletiden ellers skal bare gjøres etter samtykke fra alle involverte, slik personvernlovgivningen forutsetter.

Spesielt for iPad

Grunnskoleavdelingen har i samarbeid med kommuneadvokaten utarbeidet retningslinjer for bruk av nettbrett både i og utenom skoletid. Nettbrettet er kostbart. Skolen og skoleeier tar ansvaret for administrasjon av apper som skal brukes i læringsarbeidet. Elevene og foreldre har ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen.

KJØREREGLER FOR NETTBRETTBRUK VED GJETTUM SKOLE
 • Jeg starter skoledagen med fulladet nettbrett.
 • Mitt nettbrett har alltid på dekslet.
 • Jeg legger alltid sekken med nettbrettet i på det stedet lærer har sagt vi kan oppbevare nettbrettet før skolestart og i friminuttene.
 • Jeg vet at nettbrettet lett kan gå i stykker og behandler den forsiktig. Dette gjelder på skolen, i sekken til og fra skolen og når jeg bruker nettbrettet hjemme.
 • Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer. Jeg vet at brudd på dette fører til at foresatte blir varslet.
 • Jeg låner ikke nettbrettet bort til andre.
 • Jeg vet at koden til mitt nettbrett er personlig og ingen andre skal kjenne koden
 • Jeg vet at nettbrettet er skolens eiendom.
 • Jeg er godt kjent med ordensreglementet som også omfatter nettbrettet og bruk av nettbrettet.

Spesielt for skolens PC-er


 • Det skal ikke installeres programvare uten etter avtale med lærer.
 • Skolens PC-er skal brukes på undervisningsnettverket (*bk-skole*).
 • Når du henter en bærbar PC, må du sjekke om den er i orden før du logger deg på. Dersom du oppdager at noe er galt, plikter du å si fra til en lærer med en gang. Skolen kan gå inn i loggen og finne frem til hvem som sist var pålogget. Vedkommende blir da ansvarlig for maskinen. Sier du ikke fra, kan du selv bli ansvarliggjort.
 • Det skal ikke spises eller drikkes ved samme bord som det står en PC.
 • Det skal alltid være en ansvarlig for hver PC som benyttes. Den ansvarlige skal påse at avtalene om bruk av nettverk og utstyr følges, og at maskinen leveres tilbake i den stand den ble utlevert.

Date
Author
Comment
More Revisions
Aug 19, 2016 9:36 am
Gjettum
Gjettum
Gjettum
Reverted to Feb 6, 2015 3:22 pm
Feb 6, 2015 3:22 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl

Feb 6, 2015 3:21 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl
Tilpasset ny digital hverdag med iPad
Aug 3, 2013 11:19 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl

Aug 3, 2013 10:48 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl