Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.
Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. §14
Lokal organisering på Gjettum skoleElevene på 10. trinn har anledning til å kunne forlate skolens område i det store friminuttet (midttimen), forutsatt at deres foresatte bekrefter at de er kjent med de konsekvensene det har for ansvarsforholdene - og at eleven får lov.

Ved skolestart hver høst får foresatte til alle elever i 10. klasse informasjon gjennom et skriv, som også har svarslipp. I svarslippen krysser foreldrene av for om eleven får eller ikke får tillatelse til å forlate skolens område i midttimen.

Elever på 10. trinn som ikke har tillatelse til å forlate skolens område, holdes under oppsyn på samme måte som elevene på 8. og 9. trinn.

Skrivet, med svarslipp, kan lastes ned herfra:Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
6. august 2013
Siste endringer i nettversjonen:
6. august 2013

Date Author Comment
More Revisions
Aug 6, 2013 10:22 am bjamdahl bjamdahl Oppdatert versjon for skoleåret 2013-14