Det føres anmerkninger i hhv. orden og atferd. Anmerkningene føres i itslearning, og er til en hver tid tilgjengelige for elever og foresatte etter pålogging. Anmerkninger kommer i to varianter, negative og positive.

Føring av anmerkninger er ikke forskriftsfestet i seg selv, det er et verktøy for å dokumentere vurderingen i hhv. orden og atferd, og ledd i håndteringen og dokumentasjonen av regelbrudd. Hensikten med å håndtere regelbrudd er gitt i forskrift til opplæringsloven:
  • Bidra til sosialiseringsprosessen
  • Sørge for et godt, psykososialt elevmiljø
  • Gi informasjon til hjemmet

Vi forutsetter at alle skolens elever, foreldre og ansatte kjenner ordensreglementet og gjør seg kjent med klassens egne regler. Alle disse reglene er absolutte. Brudd på absolutte regler fører til en reaksjon. Hvilke reaksjoner som kan være aktuelle, er listet opp i ordensreglementet.

En negativ anmerkning er å regne som
  • konsekvens av regelbrudd
  • dokumentasjon for vurderingsformål
  • melding til hjemmet
  • veiledning

Anmerkninger trekkes normalt ikke tilbake. Dersom det settes anmerkning, skal eleven være klar over det. Det er ingen krav om advarsel først. Dersom skolen må kontakte hjemmet, skal eleven gjøres oppmerksom på det.

Elever som ikke endrer seg etter at skolen har gjennomført sine reaksjoner, meldes til sosped-teamet. Mulige tiltak videre kan for eksempel være mestringsavtale.