Basen er Gjettum skoles senter for individuell opplæring. Aktivitetene på rommet er stort sett timeplanlagt og knyttet til kursvirksomhet.

Typiske aktiviteter på basen:
  1. oppfølging av elever som følger forsert undervisningsløp og ligger foran resten av klassen
  2. et stille sted for elever som skal ta utsatt prøve eller delta i en organisert samtalegruppe
  3. tidsavgrensete kurs for elever som må ta igjen noe konkret*
  4. støtteundervisning for elever med individuell opplæringsplan*
  5. oppfølging av spesifikke lese-/skrive-/matematikkvansker*


(*) Bemanning og virksomhet i tilknytning til punktene 3-5 koordineres av skolens spesped-team. Avtaler om deltakelse i slike opplegg forutsetter samtykke fra foresatte, og koordineres av rådgiver.