Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.

Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. §14


Oppgave
Gjennomsøking
Ansvarlig 1
Ansvarlig 2
Brannvernleder
  • Oppstilling
  • Opptelling

Gunvor Alderslyst (rektor)
Wenche Lydersen (avd.leder)
Varsel til brannvesen
Ta med elevperm og ansattliste
Gjennomsøk
Paviljong sør ("Mp3")
Anita Stordal (skolekonsulent)
Brit Marit Hope (bibliotek)
Branntavle / sjekke varsel

Tor Feragen (vaktmester)
Arild Storm (avd.leder)
Gjennomsøk
Hovedbygning nord for vestibyle:
1. etasje: rom 114-125
2. etasje: rom 215-218
Wenche Lydersen (avd.leder)
Nicolay Moe (verneombud)
Gjennomsøk
Hovedbygning nord for vestibyle:
Miljøverkstedet.
Kjeller: rom kunst og håndverk, tilfluktsrom
Paviljong nord ("paviljongen")
Kjetil Stordal (miljøterapeut)
Nicolay Moe (verneombud)
Gjennomsøk
Hovedbygning sør for vestibyle:
1. etasje: bibliotek, administrasjon, rom 133-154
+ helsesøster.
2. etasje: arbeidsrom og klasserom
Arild Storm (avd.leder)
Tor Feragen (vaktmester)


Gunvor Alderslyst
Rektor


Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
18. januar 2016
Siste endringer i nettversjonen:

Date
Author
Comment
More Revisions
Jan 18, 2016 3:51 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl
Endringer i ansvar, presisering av rom
Aug 4, 2015 4:37 am
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl
oppdatert for skoleåret 2015-16
Aug 4, 2015 4:34 am
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl
Oppdatert med nye romnr.
Jul 30, 2014 2:49 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl

Jul 30, 2014 2:48 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl
endret titler for noen ansvarlige
Aug 21, 2012 1:03 pm
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl
lagt til revisjonshistorikk
Aug 21, 2012 6:00 am
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl

Aug 21, 2012 5:58 am
bjamdahl
bjamdahl
bjamdahl