Gjettum skole forholder seg til data fra to brukerundersøkelser.

  • Elevundersøkelsen gjennomføres på våren for alle trinn. Resultatene foreligger i ferdig behandlet form i starten av juni, og publisere gjennom Skoleporten.
  • Foreldreundersøkelsen gjennomføres for foreldre på 10. trinn ved juletider annet hvert skoleår. Undersøkelsen er kommunal, og resultatene kommer til skolen midt på våren.