Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.

Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. §22


DRIKKEVANN VED GJETTUM SKOLE
  • Skolen er knyttet til kommunal drikkevannskilde
  • Det er montert vanndispensere i korridoren i hovedbygget og i hallen i paviljongen

RUTINER FOR ETTERSYN AV VANNDISPENSERE
  • Det er inngått serviceavtale med leverandøren av vanndispenserne
  • Miljøterapeut følger med på tilstanden til dispenserne og melder avvik til leverandøren:
    • Dispenseren stenges
    • Leverandør retter feil

Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
09. februar 2010
Siste endringer i nettversjonen:

Date Author Comment
More Revisions
Aug 21, 2012 1:00 pm bjamdahl bjamdahl lagt til revisjonshistorikk
Aug 14, 2012 12:52 pm bjamdahl bjamdahl