Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.

Denne rutinen er knyttet til:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. §14


Definisjoner (eks.): slag, spark, bitt, kloring, lugging og trussel

 1. Bistå den ansatte i å komme seg til lege evt. oppfordre den ansatte til å kontakte lege. (obs på hode og rygg)
 2. Kartlegge hva som har skjedd (elev, lærer, andre som har sett noe - skriftlig)
 3. Elevens hjem kontaktes. Ber foreldre komme til skolen.
 4. Rektor har samtale med elev evt. med foreldre– hva skjedde?
 5. Rektor har samtale med lærer – hva skjedde?
 6. Om mulig: rektor har samtale med elev og lærer sammen, hva skjedde.
 7. Debrifingssamtale med den ansatte og de den ansatte ønsker skal være tilstede
 8. Informasjon til personalet – vurdere hvem det skal være (alle eller noen)
 9. Rektor har møte med foreldrene. Det må vurderes om lærer skal være tilstede. Referat.
 10. Oppfølgingssamtaler med eleven, rektor eller kontaktlærer
 11. Rektor har oppfølgingssamtaler med lærer etter 3 uker
 12. Avviksmelding skrivesVersjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
09. august 2010
Siste endringer i nettversjonen:

Date Author Comment
More Revisions
No Page History.