Elevene har 40 min. pause mellom kl. 11.05 og kl. 11.45. Denne tiden kalles også midttimen.

Skolemat

Matpakken er viktig. Vi ser at enkelte elever ikke har med seg mat, og vi vet også at mange ikke spiser frokost. Elever som er sultne har gjerne vanskeligheter med å konsentrere seg i timene. Vi ber derfor foreldrene om hjelp til å innarbeide gode spisevaner hos barna sine.

Kantinetilbud

Kantinetilbudet er et supplement til matpakken, og elevene må være forberedt på at den kan være stengt enkelte dager. Vi tilbyr kantine 2-3 dager i uka. Da kan elevene kjøpe sunne produkter. Vi har gratis vannautomat.

I nødsfall kan elevene henvende seg til miljøverkstedet for ”krisemat”.

Helse

Vi ønsker at elevene spiser og drikker sunne produkter i skoletiden og tillater ikke godterispising på skolens område om ikke det er avtalt med en voksen på skolen.

Elevene spiser i klasserommet eller på Miljøverkstedet