Det er ingen betingelse at det er en skriftlig, individuell prøve som må til for å gi elevene en karakter etter at en emneperiode i et fag er avsluttet – men vurderingen skal uansett være formell, og avgrenset ved hjelp av kjennetegn.

Gjettum skole søker å variere hva slags produkter som vurderes slik at elevene får vist frem mange sider av sin egen kompetanse, og slik at skolens veiledning videre kan baseres på et bredt grunnlag.

Her er noen eksempler fra de siste tre årene ved Gjettum skole, på hva som er brukt som vurderingsgrunnlag i norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, rle, engelsk eller andre fremmedspråk:

- Skriftlig prøve
- Muntlig prøve
- Praktisk prøve
- Flervalgsprøve
- Presentasjon
- Foredrag
- Dramatisering/fremføring
- Klasseromssamtaler
- Veiledning/undervisning av andre elever
- Kommentarer til andre elevers arbeider
- Vurdering av eget arbeid
- Fagartikkel
- Bloggtekst
- Veggavis/plakat
- Debattinnlegg/bloggkommentar
- Selvlaget elevbok (regelbok el.tilsv.)
- […]

Listen er ikke uttømmende. I praktisk-estetiske fag finnes det for eksempel fagspesifikke disipliner som ikke er tatt med her, og det finnes dessuten flere akser å tenke bredde fra innenfor de eksemplene som er nevnt ovenfor.