Elevene har tilbud om bokskap av skolen. De har selv ansvar for å holde dette låst.

  • 8. trinns elever får med seg et eget skriv om denne ordningen ved skolestart.
  • Skolen forbeholder seg retten til å åpne elevskapene ved behov.
  • Elevene på 8. og 9. trinn må ha med egen hengelås til skapene.
  • 10. trinn får utdelt nøkkel til skap i paviljongen. 10. trinn får tilbake depositum på kr 50 når de leverer tilbake nøkkelen.

Vi gjør oppmerksom på at elevene ikke har anledning til å lagre lærebøker og arbeidsbøker i klasserommet - av hensyn til luftkvaliteten i rommene. På denne måten reduserer vi behov for hyller og skap og det frigjøres kubikkmeter med luft - samt at renholdet lettes.