Teksten nedenfor beskriver en formell rutine for Gjettum skole. Rutiner opprettes for å sikre forsvarlig, enhetlig, forutsigbar og rettferdig organisering/saksbehandling, og er forpliktende for alle deltakere i skolemiljøet.

Denne rutinen er knyttet til:
Opplæringsloven kap. 9a: "Elevane sitt skolemiljø"


Elevundersøkelsen er en del av kvalitetssikringssystemet ved Gjettum skole.

Undersøkelsen brukes til å:
  • kartlegge elevenes arbeidsmiljø, §9A
  • kartlegge elevenes trivsel
  • kartlegge elevenes motivasjon
  • kartlegge hvordan elevene ser på læringsarbeidet ved Gjettum skole
  • kartlegge hvordan elevene ser på vurderings- og veiledningsarbeidet ved Gjettum skole
  • kartlegge hvordan elevene opplever at elevmedvirkningen fungerer ved Gjettum skole

På bakgrunn av kartleggingen settes inn tiltak, kortsiktige og langsiktige.

Gjennomføring:
Hva
Når
Ansvar
Elevene på alle trinn gjennomfører undersøkelsen i sin helhet
Oktober/november
Avd.leder klargjør og organiserer gjennomføringen
Sentrale begreper som brukes i undersøkelsene gjennomgås med elevene før undersøkelsen gjennomføres.
Liste over begrepene foreligger.
Før undersøkelsen gjennomføres
Kontaktlærer

Oppfølging:
Hva
Når
Ansvar
Hente ut rapporter fra Rapportportalen og sammenstille resultatene
Når alle elevene har besvart undersøkelsen
Avd.leder
Lærerne på trinnet går gjennom resultatene og ser på hva som er bra og hvilke utfordringer som avdekkes. En fra ledelsen er til stede.
Ved skolestart i januar
Rektor
Kontaktlærer går, sammen med klassen, gjennom resultatene for klassen – sett i sammenheng med resultatene for trinnet.
En fra ledelsen er til stede.
I løpet av mars mnd.
Rektor
Resultatene for hele skolen gjennomgås og drøftes i FAU
Januar
rektor
Resultatene for hele skolen gjennomgås og drøftes i SU / Skolemiljøutvalget
Første møte etter nyttår
rektor
Kontaktlærer går gjennom resultatene for klassen – sett i sammenheng med resultatene for trinnet og hele skolen på foreldremøte.
Mars/april
rektor
Resultatene for 10. trinn presenteres på skoleporten.no
ila. våren
Utdanningsdirektoratet.Versjonskontroll:

Opprettet/sist behandlet dato:
12. januar 2016
Siste endringer i nettversjonen:

Date Author Comment
More Revisions
Jan 12, 2016 2:05 pm bjamdahl bjamdahl Endret gjennomføringstidspunkt
Aug 21, 2012 12:27 pm bjamdahl bjamdahl lagt til revisjonshistorikk
Aug 14, 2012 6:50 am bjamdahl bjamdahl