Skolen har i samarbeid med FAU – 2010-11 utarbeidet et sett forventninger til foreldregruppen ved skolen. Forventningene er laget som en støtte for foreldrene i oppfølging av elevenes skolearbeid – en oppfølging vi vet er av uvurderlig betydning for elevenes faglige og menneskelige utvikling.

Skolen forventer at du som foreldre:

  1. Viser eleven at du er interessert i skolearbeid
  2. Omtaler skolen i positive ordelag
  3. Oppmuntrer eleven til å være inkluderende og vise respekt og omsorg for andre
  4. Følger med på endringer i elevens atferd og sosiale omgang og tar kontakt med skolen når det er noe viktig skolen bør vite, eller du er bekymret for en elev
  5. Tar kontakt med skolen når du hører noe fra skolen du stusser over
  6. Tilrettelegger slik at eleven får gjort skolearbeidet og holder frister
  7. Følger opp at eleven tar ansvar for å komme tidsnok på skolen og har orden i skolesakene sine
  8. Er i løpende dialog med eleven om fravær, anmerkninger og vurderinger
  9. Leser og merker deg informasjon fra skolen – kommunisert på Itslearning, e-post eller på hjemmesiden