Undervisningen styres av planer. Hvert fag har en treårsplan, basert på kompetansemålene i læreplanen. Treårsplanen er deretter brutt ned i årsplaner for hvert skoleår. Årsplanen finnes i verktøyet "planlegger" på hver enkelt fagside i itslearning. Hvordan årsplanene fordeles gjennom skoleåret, er synlig gjennom periodeplanene våre - også i planleggeren i itslearning etter hvert som året skrider frem.

Årsplanen er en oversikt over innhold og undervisning i et fag for ett skoleår. På 10. trinn er årsplanen også en fagrapport. Planen skal beskrive læremidler og evt. andre kilder og ressurser, og hvilke mål og temaer som behandles i undervisningen. Den skal angi hva slags arbeidsmåter som skal brukes, som tverrfaglighet og fordypningsperioder, hvordan vurderingen skal foregå, og gjerne spesifisere bøker/filmer og digitale ressurser.

For Gjettum skole er "periodeplan" først og fremst betegnelsen på den oversikten som viser hva som står på tapetet i faget for tiden. Den gir oversikt over innhold og arbeidsmåter, og hvordan vurderingen skal foregå. Periodeplanen inneholder ikke detaljerte oversikter over lekser, til det har vi en egen lekseplan. Nedenfor står det mer om disse to planene.


PERIODEPLANER

Periodeplanen lages for hvert enkelt fag, og er tilgjengelig fra fagets side i itslearning - i boksen som heter "hendelser" og under koblingen "planlegger" i venstre marg. For de fleste fag vil en periodeplan strekke seg over flere uker. Periodeplanene inneholder alltid en oversikt over hvilke mål det arbeides med, hvilke arbeidsmåter vi bruker i den aktuelle perioden, og hvordan arbeidet skal vurderes til slutt. I tillegg vil det ofte ligge fagressurser knyttet til periodeplanen, typisk som dokumenter og lenker, evt. også som mer interaktivt innhold og integrerte, nettbaserte ressurser. Periodeplanen skal være en samling av de ressursene elevene trenger i den aktuelle perioden.

Planene er digitale, og ligger tilgjengelig i fagene i itslearning.


LEKSER

Lekseplanen er en digital kalender som er tilgjengelig fra pålogget sone i itslearning, fra dashbordet under tittelen "aktiviteter". Lekseplanen inneholder konkrete oversikter over hva som skal gjøres fra dag til dag, og leksene kan også inneholde lenker og koblinger til dokumenter og annet digitalt innhold.

Lekseplanene er også gjengitt på hjemmesidene, som et lavterskeltilbud uten pålogging - men også med redusert funksjonalitet. Der får man oversikten over hva som bør gjøres, men det er fortsatt nødvendig å logge inn på itslearning for at lenker skal fungere. Elevressursene fra hjemmesiden kan finnes ved å følge denne lenken, eller ved å scanne denne QR-koden:
elevressurser på hjemmesiden (uten tekst, mindre).php.png
Lekseoversikten oppdateres hele tiden. Det finnes likevel retningslinjer for hvor korte frister lekser kan gis med, og for hvordan frister og større arbeider bør fordeles.


RETNINGSLINJER FOR LEKSEGIVNING VED GJETTUM SKOLE

De generelle retningslinjene er fremkommet etter høringer og evalueringer hos både elever, lærere og foresatte:
  • Lekser gis så lang tid i forveien som det er pedagogisk tilrådelig.
  • Lekser som gis med to dagers frist eller mindre, blir også kommunisert tydelig i klasserommet - i god tid før timen avsluttes.
  • Elever kan sjekke lekseplaner fra datamaskinene på biblioteket, fra datamaskiner de kan låne på lekselesingen, fra egne, personlige dataenheter eller hos lærere som har datamaskin i klasserommet (hvis det passer). Vi har også en infokiosk i vestibylen, hvor alle passerende kan sjekke lekser og planer ellers.

Se også Regler for prøver og innleveringer ved Gjettum skole.