Recent Changes

Sunday, January 21

 1. file Årshjul for samarbeid skole-hjem.pdf (deleted) uploaded Deleted File
  4:39 am
 2. file Årshjul for samarbeid skole-hjem.pdf (deleted) uploaded
  4:38 am

Friday, August 18

 1. 5:46 am
 2. page psykososialt læringsmiljø edited ... Det er samtidig naturlig å understreke at god dialog mellom kontaktlærer og foreldre om eleven…
  ...
  Det er samtidig naturlig å understreke at god dialog mellom kontaktlærer og foreldre om elevenes trivsel på skolen må foregå fortløpende gjennom hele året. Vi ønsker oss lav terskel for å ta kontakt ved en bekymring slik at situasjonen kan drøftes tidlig. Vi ber også om at dere undertegne på at dere har lest planen. Dere undertegner ved å fylle ut en slipp til slutt i dette informasjonsskrivet.
  Sentrale planer og rutiner:
  Plan for" Trygg skolehverdag" - Gjelder Bærum kommune
  Gjettum skoles {Plan trygt skolemiljø, Gjettum 2017.pdf} for
  å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen. {§9a plan revidert april 2016.pdf} (generelt for kommunen)
  Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
  trygt skolemiljø ved Gjettum skole {12 - Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø.pdf}
  Meldeskjema om bekymring {Elevens psykososiale miljø, meldeskjema om bekymring.doc}
  Handlingsskjema for skolens arbeid {Elevens psykososiale miljø, handlingsplan.doc}
  (view changes)
  5:42 am
 3. page Info nr. 1 - basisinformasjon for elever og foresatte edited ... [[include component="pageList" hideInternal="true" tag="info nr 1,sam…
  ...
  [[include component="pageList" hideInternal="true" tag="info nr 1,samleside" limit="10"]]
  Vedlegg og øvrig informasjon
  ...
  2017.-18 - brev fra rektor {InfoInfo nr 1 16-17.pdf} til elever og foresatte høst 2017
  Invitasjon til det første foreldremøtet (hhv. 8.trinn {Foreldremøte 8. trinn.pdf} ., 9.trinn {Foreldremøte 9. trinn.pdf} . og 10.trinn {Foreldremøte 10. trinn.pdf} trinn) (også utdelt)
  Svarslipp, bekreftelser og samtykke {Svarslipper ved skolestart (info nr 1) 2016.pdf} som signeres og returneres første skoleuke (også utdelt)
  (view changes)
  5:25 am
 4. page INNHOLD edited NYHETER FRA SKOLEN ... for skoleåret 2016-17 2017-18 RSS Feed Widget {Informasjon_nr._1}…

  NYHETER FRA SKOLEN
  ...
  for skoleåret 2016-172017-18
  RSS Feed Widget
  {Informasjon_nr._1} Like før skolestart kan du klikke på dette symbolet.
  (view changes)
  5:03 am
 5. page Info nr. 1 - basisinformasjon for elever og foresatte edited ... 1 skoleåret 2016-2017 2017-2018 Samlesider med alt innhold, sortert etter emne (alfabet…

  ...
  1 skoleåret 2016-20172017-2018
  Samlesider med alt innhold, sortert etter emne (alfabetisk)
  [[include component="pageList" hideInternal="true" tag="info nr 1,samleside" limit="10"]]
  Vedlegg og øvrig informasjon
  ...
  til skoleåret 2016.-172017.-18 - brev
  Invitasjon til det første foreldremøtet (hhv. 8.trinn {Foreldremøte 8. trinn.pdf} ., 9.trinn {Foreldremøte 9. trinn.pdf} . og 10.trinn {Foreldremøte 10. trinn.pdf} trinn) (også utdelt)
  Svarslipp, bekreftelser og samtykke {Svarslipper ved skolestart (info nr 1) 2016.pdf} som signeres og returneres første skoleuke (også utdelt)
  (view changes)
  4:10 am

More